Komentarze

Najpierw kliknij na tytuł powyżej : Komentarze i przeczytaj co napisali inni. Jeżeli chcesz dodać swoje "trzy grosze" to kliknij tam na "Add Comments"- na samym dole pod ostatnim komentarzem (zawsze możesz się stamtąd wycofać naciskając Back). Ukaże Ci się rubryka formularza z miejscem na tytuł i większym polem do wpisu komentarza. Po wpisaniu swojego komentarza nie zapomnij wpisać w puste okienko na dole cyferki kodu które są podane z lewej strony okna- następnie kliknij na klawisz pod spodem cyferek kodowych Add Comments.Zanim wpiszecie kod radzę skopiować tekst.Jeżeli nie ma go na stronie i coś poszło nie tak-masz tekst skopiowany i  możesz wkleić ponownie.Napis pod spodem tego tekstu"Read more" oznacza czytaj więcej czyli po kliknięciu  zobaczysz wszystkie teksty dotychczas zamieszczone przez użytkowników

Read More
Powered by Website Baker