KADRA KIEROWNICZA 1963 - 2002

mgr inż. Marian Ptaszyński - organizator i dyrektor Technikum Leśnego a następnie Zespołu Szkół Leśnych w latach 1963 - 1990

mgr Czesław Sadrakuła - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych od 1.IX.1990 r.

mgr Zbigniew Zdobylak - wicedyrektor Zespołu Szkół Leśnych i kierownik Wydziału Zaocznego 1976 -€“ 1998

mgr Sewer Bieliński -  kierownik internatu 1963 -€“ 1964

Józefat Dominas - €“ kierownik internatu 1964 -€“ 1976

Roman Ziółkowski - €“ kierownik internatu 1976 - 1984

Zbigniew Marciniak -  kierownik internatu 1984 - 1991

mgr Wojciech Wencek - kierownik internatu od 1991 roku.

mgr inż. Edward Kapuśniak - kierownik Wydziału Zaocznego Technikum Leśnego

w latach 1964 - 1976

Jan Nawrocki -€“ kierownik. adm.-gosp. 1966 -1988

Józef Krajka -€“ kierownik adm.-gosp. 1988 -€“ 1991

Roman Ziółkowski - kierownik adm.-gosp. 1991 

mgr Andrzej Kotlicki - €“ kierownik adm.-gosp.

                                              Jerzy Kasprzak - kierownik szkolenia praktycznego 1988

                                             nż. Krzysztof Salata - kierownik szkolenia praktyczneg

NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELE ZAWODU                                                                             PEŁNOZATRUDNIENI  w latach 1963 -€“ 2001


          1. Bieńkiewicz Salomea

                                                                             2. Cerazy Wiesław

  3. Demeńczuk Jan

           4. Dominas Klementyna

          5. Dyrdowski Krzysztof

               6. Ergetowska Marta, mgr

                                                                             7. Ewertowski Maciej, mgr

8. Gołąb Czesław

    9. Ks. Głąba Janusz

10. Ks. Gołąb Józef

                   11. Górecki Stanisław, mgr inż.

                                12. Hierasimowicz Anna, mgr                

                                                                          13. Idziński Erazm

                    14. Kapuśniak Edward, mgr inż.

           15. Kaptur Janusz, mgr inż

16. Kasprzak Jerzy  

          17. Kątnik Stanisław, mgr

              18. Kobusińska Danuta, mgr

            19. Kociński Stanisław, mgr

20. Krajka Józef       

   21. Krupiarz Jan, mgr

                      22. Krzyszczyńska Krystyna, mgr

   23. Łęcka Maria, mgr  

     24. Marciniak Zbigniew

       25. Matysiak Jacek, mgr  

          26. Nalewajko Izabela, mgr

           27. Osuch Ryszard, mgr inż.

     28. Panek Karolina, mgr

                 29. Ks. Potrykus Grzegorz, mgr

                 30. Piotrowski Tadeusz, mgr inż

         31. Ptaszyńska Maria, mgr 

                32. Ptaszyński Marian, mgr inż.

         33. Sadrakuła Czesław, mgr

    34. Salata Krzysztof, inz.

     35.Skopiec Roman, mgr   

      36. Smereka Bożena, mgr  

        37.Stefaniak Barbara, mgr 

            38.Stefaniak Edward, mgr inż.

                   39.Szymańska Paulina, mgr

                         40.Szymański Wiesław, mgr inż

            41.Voelkel Lech, dr inż.

                      42.Wiertel Zygmunt, mgr inż.

                   43.Zarzycki Waldemar, mgr

                  44.Zdobylak Zbigniew, mgr

                45. Zołotajkin Jolanta, mgr


WYCHOWAWCY INTERNATU PEŁNOZATRUDNIENI  1963 - 2002

                                                                      1. Cerazy Wiesław

                                                                      2. Dominas Józefat

                                                                      3. Gołąb Czesław, mgr

                                                                      4. Gołębiowki Bronisław, mgr

                                                                      5. Kaptur Paula

                                                                      6. Krajka Józef

                                                                      7. Kryszczyńska Krystyna. Mgr

                                                                      8. Lewandowicz Józef

                                                                      9. Lizak Krzysztof

                                                                    10. Marciniak Zbiogniew

                                                                    11. Michalak Waldemar

                                                                    12. Mikołajczyk Mariusz

                                                                    13. Patkowski Marian

                                                                    14. Sadrakuła Czesław, mgr

                                                                    15. Salata Krzysztof, inż.

                                                                    16. Schneider Jerzy

                                                                    17. Voelkel Teresa

                                                                    18. Wencek Wojciech, mgr

                                                                    19. Ziólkowski Roman

                                                                    20. Zołotajkin Jolanta, mgr

                                                                    21. Pękalski Krzysztof, mgr

                                                                    22. Żarczyńska Justyna, mgr

                                                                    23. Dziedzic Maria

                                                                    24. Pudłowski Bartłomiej

                                                                    25. Cwenar Jolanta, mgr inż.

 

         

 

Powered by Website Baker